ภาพกิจกรรม
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2


ประกาศล่าสุด

 • การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดการประชุมการบริหารจัดการโรงเร ...
  ส่ง 9 มี.ค. 2563 01:23 โดย อัจฉราภรณ์ บุญศรี
 • ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วันอังคาร ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 2 เป็นประธานประช ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2562 18:40 โดย อัจฉราภรณ์ บุญศรี
 • ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 อีกหนึ่งวันของการประชุมเชิงปฏิ บัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2562 20:34 โดย อัจฉราภรณ์ บุญศรี
 • ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 วันที่สองของการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อระดมความคิดการจัดทำวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายสพฐ ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2562 01:56 โดย อัจฉราภรณ์ บุญศรี
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น