รายชื่อ เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา


ลำดับที่รายชื่อ  เขตเว็บไซต์
 1 กรุงเทพมหานครเขต 1  http://bkkp.go.th/bkp/index.php
 2  กรุงเทพมหานครเขต 2  
 3 กรุงเทพมหานครเขต 3 
4 กระบี่  http://www.krabiedu.net/
5 กาญจนบุรี    เขต 1 http://www.kan1.go.th/
 6 กาญจนบุรี    เขต 2 http://www.kan2.go.th/
 7
 กาญจนบุรี    เขต 3 http://www.kaned3.go.th/webkaned3/index.php
 8 กาญจนบุรี    เขต 4 http://www.kan4.go.th/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
 9 กาฬสินธุ์      เขต 1http://www.ksn1.go.th/ 
 10 กาฬสินธุ์     เขต 2http://www.kalasin2.go.th/
11
 กาฬสินธุ์      เขต 3http://www.kalasin3.go.th/
 12 กำแพงเพชร    เขต 1http://www.kpt1.go.th/
 13 กำแพงเพชร    เขต 2http://202.143.171.246/kpp2/
 14 ขอนแก่น    เขต 1http://www.kkzone1.go.th/home2016.php
 15 ขอนแก่น    เขต 2http://202.143.147.121/web/ 
16 ขอนแก่น    เขต 3http://www.kkn3.go.th/
 17 ขอนแก่น    เขต 4http://khonkaen4.go.th/
 18 ขอนแก่น    เขต 5http://www.kkn5.org/
19 จันทบุรี  เขต 1http://www.chan1.go.th/web_th/
 20 จันทบุรี  เขต 2http://chan2.obec.go.th/
 21 ฉะเชิงเทรา  เขต 1http://www.padriew1.com/
      22 ฉะเชิงเทรา   เขต 2http://www.ccs2.go.th/index.php
      23 ชุมพร         เขต 1http://www.cpn1.go.th/main/
      24 ชุมพร        เขต 2http://www.chumphon2.go.th/cpn2/index.php
      25 ชลบุรี        เขต 1http://www.chon1.go.th/
      26 ชลบุรี        เขต 2http://www.chon2.go.th/news/index.php
      27 ชลบุรี        เขต 3http://www.chon3.go.th/
      28 เชียงใหม่         เขต 1http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
      29 เชียงใหม่        เขต 2http://www.cme2.go.th/news/cme2/main/activity_images_group
      30 เชียงใหม่         เขต 3http://www.cmarea3.go.th/2559/
      31 เชียงใหม่         เขต 4http://www.cmi4.go.th/web/
      32 เชียงใหม่        เขต 5http://www.chiangmaiarea5.go.th/
      33 เชียงใหม่   เขต 6http://www.chiangmaiarea6.go.th/
 34 เชียงราย    เขต 1http://www.cri1.go.th/
  35  เชียงราย         เขต 2http://www.cri2.obec.go.th/th/
 36 เชียงราย      เขต 3 http://www.cr3.go.th/cr3-new/index.php
 37 เชียงราย      เขต 4 http://www.cri4.go.th/
38 ชัยนาท  http://202.143.169.120/web/ 
  39  ชัยภูมิ     เขต 1 http://www.chaiyaphum1.go.th/
  40  ชัยภูมิ          เขต 2 http://www.chaiyaphum2.go.th/cyp2/
  41  ชัยภูมิ          เขต 3 http://www4.chaiyaphum3.go.th/
 42 ตาก          เขต 1 http://www.takesa1.tak1.org/main56/index.php
  43 ตาก     เขต 2http://www.takesa2.go.th/
 44 ตราด  http://www.tratedu.go.th/main/news.php 
  45 ตรัง       เขต 1 http://web.itectrang1.com/ 
46 ตรัง      เขต 2 http://trang2.go.th/index.php
 47 นครนายก   
 48 นครปฐม  เขต 1 
 49 นครปฐม  เขต 2 
 50 นครพนม  เขต 1 
51 นครพนม  เขต 2 
 52  นครราชสีมา  เขต 1 
 53 นครราชสีมา   เขต 2 
 54 นครราชสีมา   เขต 3 
 55 นครราชสีมา   เขต 4 
 56 นครราชสีมา   เขต 5 
 57 นครราชสีมา    
 58 นครราชสีมา    
  59  นครศรีธรรมราช   
 60
 นครศรีธรรมราช   
 61 นครศรีธรรมราช    
  62 นครศรีธรรมราช    
63 นครสวรรค์   
64 นครสวรรค์    
 65 นครสวรรค์    
  66 นนทบุรี   
 67 นนทบุรี   
 68 นราธิวาส   
 69 นราธิวาส   
 70 นราธิวาส   
 71 น่าน   
 72 น่าน   
 73 บึงกาฬ  http://www.bki.ictbk.net/new/index.php 
74 บุรีรัมย์      เขต 1 http://www.buriram1.go.th/
75 บุรีรัมย์     เขต 2 http://web2.br2.go.th/
76 บุรีรัมย์     เขต 3http://www.brm3.go.th/
 77 บุรีรัมย์      เขต 4 http://www.br4.go.th/index.php
 78 ปทุมธานี   
 79 ปทุมธานี   
80 ปัตตานี     เขต 1http://www.pattani1.go.th/
 81 ปัตตานี      เขต 2 http://pattani2.go.th/site/
 82 ปัตตานี      เขต 3http://www.pattani3.go.th/
  83 ประจวบคีรีขันธ์      เขต 1 http://www.pck1.go.th
  84 ประจวบคีรีขันธ์      เขต 2 http://www.pkn2.go.th/inhopkn2.php 
 85 ปราจีนบุรี      เขต 1 http://prachin1.go.th/home.php
  86 ปราจีนบุรี      เขต 2 http://www.prachinburi2.go.th/
 87 พระนครศรีอยุธยา     เขต 1http://www.aya1.go.th/ 
 88 พระนครศรีอยุธยา      เขต 2 http://www.ayutthaya2.go.th/ 
     89 พะเยา      เขต 1 http://www.pyo1.go.th/pyo1/ 
     90 พะเยา     เขต 2 http://www.phayao2.go.th/th/ 
     91 พังงา    http://www.phangngaedarea.go.th/web2013/index.php 
 92 พัทลุง    เขต 1http://www.phatthalung1.go.th/ 
 93 พัทลุง    เขต 2http://www.phatthalung2.go.th/ 
 94 พิจิตร     เขต 1 http://www.phichit1.go.th/2016/
 95 พิจิตร     เขต 2 http://govesite.com/phichit2/index.php?p=1 
  96 พิษณุโลก     เขต 1 http://www.phitsanulok1.go.th/ 
 97 พิษณุโลก     เขต 2 http://202.143.173.42/phitsanulok2/ 
 98 พิษณุโลก      เขต 3 http://www.phitsanulok3.go.th/ 
   99 เพชรบุรี      เขต 1 http://www.petburi.go.th/web/ 
 100 เพชรบุรี      เขต 2 http://203.172.205.22/ 
   101 เพชรบูรณ์      เขต 1 http://www.phetchabun1.go.th/2558/ 
   102 เพชรบูรณ์      เขต 2  
 103 เพชรบูรณ์     เขต 3 
  104 แพร่      เขต 1  
 105 แพร่      เขต 2  
   106 ภูเก็ต   
 107 มหาสารคาม     เขต 1  
   108 มหาสารคาม     เขต 2  
 109 มุกดาหาร   
   110 แม่ฮ่องสอน    เขต 1  
111 แม่ฮ่องสอน    เขต 2  
 112 ยโสธร    เขต 1  
113 ยโสธร    เขต 2  
114 ยะลา    เขต 1  
 115 ยะลา    เขต 2  
116 ยะลา    เขต 3  
117 ร้อยเอ็ด เขต 1  
118 ร้อยเอ็ด เขต 2  
 119 ร้อยเอ็ด เขต 3  
120 ระนอง   
 121 ระยอง เขต 1  
122 ระยอง เขต 2  
123 ราชบุรีเขต 1  
 124 ราชบุรี เขต 2  
     125 ลพบุรี  เขต 1 
126
 ลพบุรี เขต 2  
    127 ลำปาง เขต 1 
128  ลำปาง เขต 2  
129  ลำปาง  เขต 3 
130 ลำพูน เขต 1  
131  ลำพูน เขต 2 
132 เลย เขต 1  
133  เลย เขต 2  
134 ศรีสะเกษ เขต 1  
135 ศรีสะเกษ เขต 2 
136  ศรีสะเกษ เขต 3  
137 ศรีสะเกษ เขต 4  
138 สกลนคร เขต 1  
139  สกลนคร เขต 2 
140 สกลนคร เขต 3  
 141 สงขลา เขต 1  
 142 สงขลา  เขต 2 
 143 สงขลา เขต 3  
 144 สตูล   
145 สมุทรปราการ เขต 1  
146 สมุทรปราการ เขต 2  
147  สมุทรสงคราม   
148 สมุทรสาคร   
149  สระแก้ว เขต 1  
150  สระแก้ว เขต 2  
151  สระบุรี  เขต 1 
152 สระบุรี เขต 2  
153  สิงห์บุรี  
154  สุโขทัย   
155 สุโขทัย    
156  สุพรรณบุรี   
157  สุพรรณบุรี   
158 สุพรรณบุรี   
159 สุราษฎร์ธานี   
160 สุราษฎร์ธานี    
161 สุราษฎร์ธานี     
162 สุรินทร์   
 163 สุรินทร์   
164 สุรินทร์   
 165 หนองคาย   
166 หนองคาย   
 167 หนองคาย   
168 หนองบัวลำพู   
169 หนองบัวลำพู   
170 อ่างทอง   
171 อำนาจเจริญ   
 172 อุดรธานี   
 173 อุดรธานี   
174 อุดรธานี   
 175 อุดรธานี   
176 อุตรดิตถ์   
177 อุตรดิตถ์    
 178 อุทัยธานี  
 179 อุทัยธานี   
180 อุบลราชธานี   
 181 อุบลราชธานี    
182 อุบลราชธานี     
 183 อุบลราชธานี     
184 อุบลราชธานี     

Comments