นายสวัสด์ ภู่ทอง ติดตามโครงการโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย

โพสต์10 ก.พ. 2564 19:18โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสวัสด์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามโครงการโรงเรียน Stand Aloneโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 ในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา +++++โดยมีนางพุทธชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก รองศธจ.แม่ฮ่องสอน นายอนันต์ ประวัง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์บริหารจัดการศึกษาแม่เหาะ แม่กะไน และบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอข้อมูลในการลงพื้นที่ และให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษา ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยา

โพสต์10 ก.พ. 2564 19:13โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2564 19:14 ]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสวัสด์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่โรงเรียนดอนชัยวิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนคุณภาพชุมชน ของสำนักงเพื่อติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 ในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ +++++โดยมีนางพุทธชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก รองศธจ.แม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ แปงมูล ผอ.โรงเรียนดอนชัยวิทยา นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์บริหารจัดการศึกษาบ้านกาศ- เสาหิน และบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอข้อมูลในการลงพื้นที่ และให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม

ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564

โพสต์8 ก.พ. 2564 18:59โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสวัสด์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมด้วยนางสาวณัฐิกา นิตยาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ สกศ. นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์ นิติกรชำนาญการ สกศ. และนางสาวศิริพร กุลวงศ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สกศ. กำหนดลงพื้นที่ โรงเรียนดอนชัยวิทยา และโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 ในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยได้รับเกียรติจากนางพุทธชาติ จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผอ.สพม.34 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ระดมทุนเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน

โพสต์4 ก.พ. 2564 02:17โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับบุคลากร ใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สมทบทุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด ที่ประสบภัยพิบัติ ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตและกรณีอื่น ๆ ภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับผู้ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์1 ก.พ. 2564 20:11โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2564 01:38 ]

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

โพสต์21 ม.ค. 2564 19:06โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นผู้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียน ณ อาคารม่านปัญญา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

พบปะนักเรียนทุน THEP THEP Scholarship

โพสต์21 ธ.ค. 2563 20:27โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายอภิชาติ อินตา พร้อมครอบครัว และคุณซูซานเรส & THEP THEP Scholarship ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพบปะนักเรียนทุน ในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งพ่อแม่อุปถัมภ์ได้มีความห่วงใยที่จะมาพบเจอนักเรียน แต่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในเมืองไทยได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาในระบบสื่อสารให้สะดวกขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เสมือนการย่อโลกให้ใกล้กัน #สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับและขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาไทย สำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับโอกาสดี ๆ โดยการสนับสนุนหอพักให้กับนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

โพสต์21 ธ.ค. 2563 20:16โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  ภาพเพิ่มเติม

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

โพสต์21 ธ.ค. 2563 20:10โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์21 ธ.ค. 2563 20:06โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน2563 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ประธานเปิดงานโดย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และทีมบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 อำเภอ ศึกษานิเทศก์ ข้าราขการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนในครั้งนี้ ณ ม่อนไอดิน อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 68