การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF

โพสต์12 มิ.ย. 2560 21:41โดยรัตนา กำแพงแก้ว   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 21:49 ]

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF ระหว่าง

วันที่ 9 มิถุนายน - 11 มิถุนายน  2560  โดย

 - วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร และเจ้าหน้าที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามสัมภาษณ์และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 2 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 44 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ระดับ ปวช. 4 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ระดับ ปวส. 5 ทุน ทุนละ 12,500 บาท ระดับปริญญาตรี 8 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในเขตอำเภอแม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบัวตอง  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

- วันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหอพักนักเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก และ ภาคบ่าย นายปรีชา สุทธกุล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาเยี่ยมชมหอพักโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สังกัด สพป.มส.2

 - และในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายบัณฑิต  กุมารสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แพ  ให้การต้อนรับคณะฯ และตรวจเยี่ยมโครงการที่เกี่ยวกับระบบน้ำบาดาล ของโรงเรียนบ้านแม่แพ สังกัด สพป.มส.2

ทั้งนี้ในนามของ สพป.มส.2 ขอขอบพระคุณคณะติดตามฯ ทุกท่าน ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบโอกาสที่ดีงามทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ชาวไทยภูเขาแม่ฮ่องสอนมาโดยตลอด

เพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์1 มิ.ย. 2560 21:14โดยรัตนา กำแพงแก้ว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพิ่มเติม

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP

โพสต์3 พ.ค. 2560 20:22โดยรัตนา กำแพงแก้ว

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560 โดย
 - วันที่ 29 เมษายน 2560 นายประเสริฐ แปงมูล ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาพบปะนักเรียนทุน และติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยโผ สังกัด สพป.มส.2
 - วันที่ 30 เมษายน 2560 นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก และ ภาคบ่าย นายดำรง สวัสดี ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ โรงเรียนบ้านแม่ขีด สังกัด สพป.มส.2
 - และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายจำรัส ปันทวัง ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัด สพป.มส.2 และพาเยี่ยมชม ดูการก่อสร้างหอพักนักเรียน เพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา)

โพสต์28 มี.ค. 2560 02:39โดยรัตนา กำแพงแก้ว   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 02:43 ]

วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอสบเมย ณ หอประชุมอนุบาลโรงเรียนสบเมย (คอนผึ้ง) อ.สบเมย และ หอประชุม เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย 2 เพิ่มเติม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560

โพสต์27 มี.ค. 2560 20:28โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคารโดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบปะ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียน เรื่องไฟป่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก และในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย นอกจากนั้นยังมี พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้เข้าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุอย่างถูกต้องให้กับผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความเจ้าใจเรื่องการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกียวกับที่ราชพัสดุ อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์27 มี.ค. 2560 20:20โดยรัตนา กำแพงแก้ว   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 02:45 ]

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพิ่มเติม

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์26 ก.พ. 2560 18:48โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่สวด สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สนามสอบโรงเรียนบ้านแพะพิทยา สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สนามสอบโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ 
ภาพเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:53โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก อำเภอแม่ลาน้อย ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดี 
ภาพเพิ่มเติม...

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:50โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอำเภอแม่ลาน้อย ได้ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพกับคณะผู้บริหารและคณะครูอีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...

ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:47โดยรัตนา กำแพงแก้ว

วันที่ 23 มกราคม 2560 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มีการไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้มีการมอบของที่ระลึกจากกลุ่มต่างๆ และนำท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯคนใหม่ เยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 
ภาพเพิ่มเติม...

1-10 of 40