ประชุมลูกจ้างประจำ

โพสต์6 เม.ย. 2559 21:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2559 22:02 ]
นายจรูญ  แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาฝึมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝึมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ฯ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
ภาพเพิ่มเติม
Comments