บทความไม่มีชื่อ

โพสต์26 ก.พ. 2560 18:48โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่สวด สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สนามสอบโรงเรียนบ้านแพะพิทยา สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สนามสอบโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ 
ภาพเพิ่มเติม...
Comments