การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา)

โพสต์28 มี.ค. 2560 02:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 02:43 ]
วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอสบเมย ณ หอประชุมอนุบาลโรงเรียนสบเมย (คอนผึ้ง) อ.สบเมย และ หอประชุม เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย 2 เพิ่มเติม

Comments