แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 ให้แก่โรงเรียนตามโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน"

โพสต์28 มี.ค. 2559 23:08โดยไม่ทราบผู้ใช้
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559 ให้แก่โรงเรียนตามโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน"
และโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพิ่มเติม
Comments