เชิญร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

โพสต์18 มิ.ย. 2561 02:33โดยธีรพงษ์ ปัญญา
เชิญร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญ " ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"


Comments