การพิจารณาคำของบประมาณปี พ.ศ.2564 ค่าปรับปรุงซ่ออมแซมระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564

โพสต์13 ส.ค. 2564 02:09โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการพิจารณาคำของบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าปรับปรุงซ่ออมแซมระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments