การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์21 ธ.ค. 2563 20:06โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน2563 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ประธานเปิดงานโดย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และทีมบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 อำเภอ ศึกษานิเทศก์ ข้าราขการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนในครั้งนี้ ณ ม่อนไอดิน อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม
Comments