การประชุมการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา

โพสต์9 มี.ค. 2564 19:26โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. และสถานศึกษา ภาพเพิ่มเติม
Comments