การประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฯ

โพสต์26 พ.ค. 2564 23:24โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประขุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments