การประชุมพิจารณา กลั่นกรอง การขอขยายชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านแม่หลุย

โพสต์13 ก.ค. 2564 02:01โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านแม่หลุย ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments