การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560

โพสต์27 มี.ค. 2560 20:28โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคารโดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบปะ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียน เรื่องไฟป่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก และในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย นอกจากนั้นยังมี พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้เข้าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุอย่างถูกต้องให้กับผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความเจ้าใจเรื่องการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกียวกับที่ราชพัสดุ อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...
Comments