การประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิเป็นเลิศ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย และโรงเรียนบ้านทุ่งแพม

โพสต์13 ก.ค. 2559 23:39โดยรัตนา กำแพงแก้ว
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส 2 พร้อมทั้งคณะ ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิเป็นเลิศ ประจำปี 2559 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย และโรงเรียนบ้านทุ่งแพม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
Comments