การติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โพสต์14 ก.ค. 2563 23:33โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2563 23:34 ]
วันที่ 1 - 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม
Comments