การติดตามการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 ธ.ค. 2559 18:47โดยไม่ทราบผู้ใช้
(ภาคเช้า) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะฯ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ และนมัสการพระธาตุสี่จอม พร้อมทั้งเดินทางมายัง หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนชายแดนและทุรกันดาล พร้อมทั้งพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และมอบนโยบาย ตามนโยบายการติดตามการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 นำทีมให้การต้อนรับ คณะฯ ดังกล่าว 
ภาพเพิ่มเติม
Comments