การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP

โพสต์3 พ.ค. 2560 20:22โดยไม่ทราบผู้ใช้
การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2560 โดย
 - วันที่ 29 เมษายน 2560 นายประเสริฐ แปงมูล ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาพบปะนักเรียนทุน และติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยโผ สังกัด สพป.มส.2
 - วันที่ 30 เมษายน 2560 นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก และ ภาคบ่าย นายดำรง สวัสดี ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ โรงเรียนบ้านแม่ขีด สังกัด สพป.มส.2
 - และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายจำรัส ปันทวัง ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ ของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัด สพป.มส.2 และพาเยี่ยมชม ดูการก่อสร้างหอพักนักเรียน เพิ่มเติม

Comments