การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF

โพสต์12 มิ.ย. 2560 21:41โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 21:49 ]

การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF ระหว่าง

วันที่ 9 มิถุนายน - 11 มิถุนายน  2560  โดย

 - วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร และเจ้าหน้าที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามสัมภาษณ์และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 2 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 44 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ระดับ ปวช. 4 ทุน ทุนละ 6,000 บาท ระดับ ปวส. 5 ทุน ทุนละ 12,500 บาท ระดับปริญญาตรี 8 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในเขตอำเภอแม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบัวตอง  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

- วันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาติดตามโครงการฯ และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหอพักนักเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก และ ภาคบ่าย นายปรีชา สุทธกุล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ให้การต้อนรับคณะฯ ที่มาเยี่ยมชมหอพักโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สังกัด สพป.มส.2

 - และในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายบัณฑิต  กุมารสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แพ  ให้การต้อนรับคณะฯ และตรวจเยี่ยมโครงการที่เกี่ยวกับระบบน้ำบาดาล ของโรงเรียนบ้านแม่แพ สังกัด สพป.มส.2

ทั้งนี้ในนามของ สพป.มส.2 ขอขอบพระคุณคณะติดตามฯ ทุกท่าน ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบโอกาสที่ดีงามทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ชาวไทยภูเขาแม่ฮ่องสอนมาโดยตลอด

เพิ่มเติม
Comments