การตรวจเยี่ยมโครงการในพระราชดำริ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 21:19โดยธีรพงษ์ ปัญญา   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 21:22 ]
ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ในพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” และคณะ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางไปโรงเรียนบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในการนี้นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2,ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพิ่มเติม
Comments