การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 19:53โดยธีรพงษ์ ปัญญา
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments