ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง

โพสต์11 พ.ค. 2564 19:33โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2564 19:34 ]
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวสิริกร ชุ่มเชย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายภีมม์เนศ คงคาใส ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายจำรัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนสังวาลย์วิทยา นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว) นายดำรง ปันทวัง ผอ.โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน กรณีเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่สะเรียงกับโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ภาพเพิ่มเติม
Comments