ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ

โพสต์12 มิ.ย. 2561 20:52โดยธีรพงษ์ ปัญญา
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านแม่เกาะและโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
Comments