มอบสติ๊กเกอร์สำนักงานเขตสุจริต ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด

โพสต์25 มิ.ย. 2561 02:03โดยธีรพงษ์ ปัญญา
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การไหว้พระสวดมนต์ การยืนสงบนิ่งเพื่อทำสมาธิ การกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1. กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต" การมอบสติ๊กเกอร์สำนักงานเขตสุจริต ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด พร้อมมอบนโยบาย ดังนี้ 1.การตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนให้ดำเนินการต่อเนี่อง 2.รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ให้ติดตามรับชมทุกวันพูธ 3.การเดินทางไปราชการและการใช้รถใช้ถนนขอให้ใช้ความระมัดระวังและอย่าประมาทเนื่องจากเป็นฤดูฝน 4.ข้อราชการที่แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดได้สำรวจถนนที่ใช้สัญจรที่มีความยากลำบาก เพื่อจะได้รวบรวมและหาทางแก้ไขต่อไป ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  ภาพเพิ่มเติม

Comments