นายสวัสด์ ภู่ทอง ติดตามโครงการโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย

โพสต์10 ก.พ. 2564 19:18โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสวัสด์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามโครงการโรงเรียน Stand Aloneโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 ในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา +++++โดยมีนางพุทธชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก รองศธจ.แม่ฮ่องสอน นายอนันต์ ประวัง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์บริหารจัดการศึกษาแม่เหาะ แม่กะไน และบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอข้อมูลในการลงพื้นที่ และให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม
Comments