งานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก "ก้าวข้ามข้อจำกัดสร้างพลังการเรียนรู้ ปี 3"

โพสต์5 ธ.ค. 2559 18:36โดยไม่ทราบผู้ใช้
งานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก "ก้าวข้ามข้อจำกัดสร้างพลังการเรียนรู้ ปี 3" ตามโครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559 โดยท่านดร.นิรมล ตู้จินดา มาเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 
ภาพเพิ่มเติม
Comments