ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

โพสต์21 ธ.ค. 2563 20:16โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  ภาพเพิ่มเติม
Comments