ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 2563

โพสต์20 ต.ค. 2562 19:50โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2562 01:55 ]

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้แทนกตปน. ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดในการจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ภาพเพิ่มเติม

Comments