ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

โพสต์21 ธ.ค. 2563 20:10โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม
Comments