ประชุุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณสถานศึกษา ระดับกลุุ่มและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์7 ธ.ค. 2559 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันนี้ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุม การจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณสถานศึกษา ระดับกลุุ่มและระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเลขานุการประจำศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...

Comments