รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:50โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 25 มกราคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอำเภอแม่ลาน้อย ได้ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพกับคณะผู้บริหารและคณะครูอีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...
Comments