ระดมทุนเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน

โพสต์4 ก.พ. 2564 02:17โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับบุคลากร ใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สมทบทุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด ที่ประสบภัยพิบัติ ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตและกรณีอื่น ๆ ภาพเพิ่มเติม
Comments