ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

โพสต์2 มิ.ย. 2559 21:25โดยไม่ทราบผู้ใช้
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.มส.2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเปิดประชุมมอบอำนาจนโยบายการยกระดับการอ่านออกเขียนได้และ  O-NET พื้นที่ชายขอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.มส.เขต 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
ภาพเพิ่มเติม 
Comments