ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564

โพสต์8 ก.พ. 2564 18:59โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสวัสด์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมด้วยนางสาวณัฐิกา นิตยาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ สกศ. นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์ นิติกรชำนาญการ สกศ. และนางสาวศิริพร กุลวงศ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สกศ. กำหนดลงพื้นที่ โรงเรียนดอนชัยวิทยา และโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 ในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยได้รับเกียรติจากนางพุทธชาติ จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผอ.สพม.34 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments