ตรวจเยี่ยมการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.มส.2

โพสต์16 พ.ค. 2559 23:50โดยไม่ทราบผู้ใช้
นายยนต์  ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.มส.2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.มส.2 เพิ่มเติม
Comments