ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกิดเหตุสาธารณภัย

โพสต์13 พ.ค. 2564 22:32โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กล่มนโยบายและแผน นางชลิยา มณีธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายภีมม์เนศ คงคาใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่สุ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากได้รับรายงานการเกิดเหตุสาธารณภัย กรณีเกิดพายุวาตภัยในโรงเรียน และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารเรียน ภาพเพิ่มเติม
Comments