ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:47โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 23 มกราคม 2560 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มีการไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้มีการมอบของที่ระลึกจากกลุ่มต่างๆ และนำท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯคนใหม่ เยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 
ภาพเพิ่มเติม...
Comments