วันครู ประจำปี 2560

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:44โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 16 มกราคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมพิธีวันครู และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2560 โดยมี นายสมชาย โภคาเทพ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานในพิธี ในงานมีการทำบุญตักบาตรและถวายอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธี กล่าวสวดคำฉันท์ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
             และในการนี้ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ยังได้มอบหมายให้นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประมินผลการจัดการศึกษา อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2560 โดยมี นายอำเภอสบเมยเป็นประธานในพิธี ในงานมีการทำบุญตักบาตรและถวายอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธี กล่าวสวดคำฉันท์ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะะครูและผู้บริหารน้องใหม่ของอำเภอสบเมย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments