อบรมเชิงปฏิบัติการ Smart office

โพสต์31 มี.ค. 2559 23:52โดยไม่ทราบผู้ใช้

นายจรูญ  แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (smart office) ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.๒ ภาพเพิ่มเติม
Comments