อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมิินผลแห่งชาติ (eMenscr)

โพสต์8 มี.ค. 2564 00:56โดยอัจฉราภรณ์ บุญศรี   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2564 00:57 ]
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลโครงการ การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมิินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments