กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 มิ.ย. 2560 21:49 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF
12 มิ.ย. 2560 21:47 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF
12 มิ.ย. 2560 21:42 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF
12 มิ.ย. 2560 21:41 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ 19114776_1207667496009886_1597396410_n.jpg กับ การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF
12 มิ.ย. 2560 21:41 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION (ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (THEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP นำโดยคุณซูซาน เรส และคณะ จากมูลนิธิ ISGF
1 มิ.ย. 2560 21:14 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ DSC_4897.JPG กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
1 มิ.ย. 2560 21:14 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
1 มิ.ย. 2560 20:40 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ รวมลงเว็บ.pdf กับ ระดับบนสุด
3 พ.ค. 2560 20:22 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ DSC_4437.JPG กับ การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP
3 พ.ค. 2560 20:22 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP
28 มี.ค. 2560 02:45 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
28 มี.ค. 2560 02:45 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ IMG_0284.JPG กับ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
28 มี.ค. 2560 02:43 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา)
28 มี.ค. 2560 02:43 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ IMG_0466.JPG กับ บทความไม่มีชื่อ
28 มี.ค. 2560 02:39 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง บทความไม่มีชื่อ
27 มี.ค. 2560 20:28 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560
27 มี.ค. 2560 20:20 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
14 มี.ค. 2560 23:44 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ Report59 Edit 01.pdf กับ ระดับบนสุด
13 มี.ค. 2560 22:10 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ Report59 Edit.pdf กับ ระดับบนสุด
13 มี.ค. 2560 20:51 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต Report59.pdf
13 มี.ค. 2560 03:15 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ Report59.pdf กับ ระดับบนสุด
13 มี.ค. 2560 00:20 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต web22.jpg
13 มี.ค. 2560 00:19 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต web22.jpg
13 มี.ค. 2560 00:19 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต ปกหน้า04.jpg
13 มี.ค. 2560 00:14 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ web22.jpg กับ หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า