กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 พ.ค. 2560 20:22 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ DSC_4437.JPG กับ การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP
3 พ.ค. 2560 20:22 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง การติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และติดตามโครงการฯ ของ INTERNATIONAL SUPPORTGROUP FOUNDATION(ISGF.) THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) AUSTRALIA - NEW ZEALAND WOMEN'S GROUP
28 มี.ค. 2560 02:45 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
28 มี.ค. 2560 02:45 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ IMG_0284.JPG กับ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
28 มี.ค. 2560 02:43 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา)
28 มี.ค. 2560 02:43 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ IMG_0466.JPG กับ บทความไม่มีชื่อ
28 มี.ค. 2560 02:39 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง บทความไม่มีชื่อ
27 มี.ค. 2560 20:28 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560
27 มี.ค. 2560 20:20 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
14 มี.ค. 2560 23:44 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ Report59 Edit 01.pdf กับ ระดับบนสุด
13 มี.ค. 2560 22:10 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ Report59 Edit.pdf กับ ระดับบนสุด
13 มี.ค. 2560 20:51 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต Report59.pdf
13 มี.ค. 2560 03:15 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ Report59.pdf กับ ระดับบนสุด
13 มี.ค. 2560 00:20 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต web22.jpg
13 มี.ค. 2560 00:19 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต web22.jpg
13 มี.ค. 2560 00:19 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต ปกหน้า04.jpg
13 มี.ค. 2560 00:14 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ web22.jpg กับ หน้าแรก
13 มี.ค. 2560 00:13 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ Web.jpg กับ หน้าแรก
13 มี.ค. 2560 00:00 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ ปกหน้า04.jpg กับ หน้าแรก
26 ก.พ. 2560 18:48 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ onet.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
26 ก.พ. 2560 18:48 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง บทความไม่มีชื่อ
8 ก.พ. 2560 20:29 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2560 20:21 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2560 01:25 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข ขอแนะนำบุคลากรในกลุ่ม
8 ก.พ. 2560 01:24 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ person111.jpg กับ ขอแนะนำบุคลากรในกลุ่ม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า