กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ก.ย. 2562 03:01 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข ภารกิจงาน
4 ก.ย. 2562 03:00 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 69783347.jpg กับ ภารกิจงาน
4 ก.ย. 2562 02:45 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ tee.JPG กับ ภารกิจงาน
4 ก.ย. 2562 02:35 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แก้ไข ภารกิจงาน
4 ก.ย. 2562 01:14 อัจฉราภรณ์ บุญศรี แนบ 69271920.jpg กับ ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก
4 ก.ย. 2562 01:14 อัจฉราภรณ์ บุญศรี สร้าง ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก
13 ก.ค. 2561 00:34 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 37030243_2094004757532546_1528246769480105984_n.jpg กับ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ก.ค. 2561 00:34 ธีรพงษ์ ปัญญา สร้าง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ก.ค. 2561 00:32 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 37005738_2093282634271425_3348452590969946112_n.jpg กับ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 ก.ค. 2561 00:32 ธีรพงษ์ ปัญญา สร้าง วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 มิ.ย. 2561 02:03 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 36033397_2077175545882134_8019457497939050496_n.jpg กับ มอบสติ๊กเกอร์สำนักงานเขตสุจริต ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด
25 มิ.ย. 2561 02:03 ธีรพงษ์ ปัญญา สร้าง มอบสติ๊กเกอร์สำนักงานเขตสุจริต ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด
24 มิ.ย. 2561 21:48 ธีรพงษ์ ปัญญา แก้ไข รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการ 2561
24 มิ.ย. 2561 21:48 ธีรพงษ์ ปัญญา สร้าง รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ 2561
22 มิ.ย. 2561 02:45 ธีรพงษ์ ปัญญา แก้ไข ประกาศมาตรการการปฏิบัติงาน
22 มิ.ย. 2561 01:59 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ คำสั่งรวม-สพป.มส.2-ข้าราชการและลูกจ้าง18มิ.ย.61.pdf กับ คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:59 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ คำสั่งกลุ่มแผน-ลจ.18มิ.ย.61.pdf กับ คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:59 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ คำสั่งกลุ่มแผน-ขรก.-18มิ.ย.61.pdf กับ คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:58 ธีรพงษ์ ปัญญา นำออกไฟล์แนบ คำสั่งกลุ่มแผน-ขรก.-18มิ.ย.61.doc จาก คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:58 ธีรพงษ์ ปัญญา นำออกไฟล์แนบ คำสั่งกลุ่มแผน-ลจ.18มิ.ย.61.doc จาก คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:58 ธีรพงษ์ ปัญญา นำออกไฟล์แนบ คำสั่งรวม-สพป.มส.2-ข้าราชการและลูกจ้าง18มิ.ย.61.doc จาก คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:53 ธีรพงษ์ ปัญญา สร้าง มาตรการการปฏิบัติงาน
22 มิ.ย. 2561 01:53 ธีรพงษ์ ปัญญา แก้ไข ประกาศมาตรการการปฏิบัติงาน
22 มิ.ย. 2561 01:51 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 002.jpg กับ ประกาศมาตรการการปฏิบัติงาน
22 มิ.ย. 2561 01:51 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 001.jpg กับ ประกาศมาตรการการปฏิบัติงาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า