กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 มิ.ย. 2561 01:59 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ คำสั่งกลุ่มแผน-ขรก.-18มิ.ย.61.pdf กับ คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:58 ธีรพงษ์ ปัญญา นำออกไฟล์แนบ คำสั่งกลุ่มแผน-ขรก.-18มิ.ย.61.doc จาก คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:58 ธีรพงษ์ ปัญญา นำออกไฟล์แนบ คำสั่งกลุ่มแผน-ลจ.18มิ.ย.61.doc จาก คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:58 ธีรพงษ์ ปัญญา นำออกไฟล์แนบ คำสั่งรวม-สพป.มส.2-ข้าราชการและลูกจ้าง18มิ.ย.61.doc จาก คำสั่ง/บันทึกข้อความ
22 มิ.ย. 2561 01:53 ธีรพงษ์ ปัญญา สร้าง มาตรการการปฏิบัติงาน
22 มิ.ย. 2561 01:53 ธีรพงษ์ ปัญญา แก้ไข ประกาศมาตรการการปฏิบัติงาน
22 มิ.ย. 2561 01:51 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 002.jpg กับ ประกาศมาตรการการปฏิบัติงาน
22 มิ.ย. 2561 01:51 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 001.jpg กับ ประกาศมาตรการการปฏิบัติงาน
22 มิ.ย. 2561 01:51 ธีรพงษ์ ปัญญา สร้าง ประกาศมาตรการการปฏิบัติงาน
21 มิ.ย. 2561 01:01 ธีรพงษ์ ปัญญา แก้ไข คำสั่ง/บันทึกข้อความ
21 มิ.ย. 2561 01:01 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ คำสั่งรวม-สพป.มส.2-ข้าราชการและลูกจ้าง18มิ.ย.61.doc กับ คำสั่ง/บันทึกข้อความ
21 มิ.ย. 2561 01:01 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ คำสั่งกลุ่มแผน-ลจ.18มิ.ย.61.doc กับ คำสั่ง/บันทึกข้อความ
21 มิ.ย. 2561 01:01 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ คำสั่งกลุ่มแผน-ขรก.-18มิ.ย.61.doc กับ คำสั่ง/บันทึกข้อความ
21 มิ.ย. 2561 00:59 ธีรพงษ์ ปัญญา สร้าง คำสั่ง/บันทึกข้อความ
20 มิ.ย. 2561 21:37 ธีรพงษ์ ปัญญา แก้ไข งานติดตามประเมินผลและรายงานผล
20 มิ.ย. 2561 21:35 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 35886241_1917686731615431_8956114196462829568_n.jpg กับ งานติดตามประเมินผลและรายงานผล
20 มิ.ย. 2561 21:35 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 35815076_1917686714948766_4074278514688262144_n.jpg กับ งานติดตามประเมินผลและรายงานผล
20 มิ.ย. 2561 21:35 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 35525782_1917686738282097_5941705865215082496_n.jpg กับ งานติดตามประเมินผลและรายงานผล
20 มิ.ย. 2561 21:34 ธีรพงษ์ ปัญญา สร้าง งานติดตามประเมินผลและรายงานผล
20 มิ.ย. 2561 21:30 ธีรพงษ์ ปัญญา แก้ไข งานนโยบายและแผน
20 มิ.ย. 2561 21:26 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 35901377_1917649534952484_9112640946670927872_n.jpg กับ งานนโยบายและแผน
20 มิ.ย. 2561 21:26 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 35882074_1917649551619149_1230655658135650304_n.jpg กับ งานนโยบายและแผน
20 มิ.ย. 2561 21:26 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 35859355_1917649574952480_7169039082679435264_n.jpg กับ งานนโยบายและแผน
20 มิ.ย. 2561 21:26 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 35774456_1917649594952478_7910243987204603904_n.jpg กับ งานนโยบายและแผน
20 มิ.ย. 2561 21:26 ธีรพงษ์ ปัญญา แนบ 35765904_1917649581619146_4337542589545709568_n.jpg กับ งานนโยบายและแผน