กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 มี.ค. 2560 00:13 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ Web.jpg กับ หน้าแรก
13 มี.ค. 2560 00:00 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ ปกหน้า04.jpg กับ หน้าแรก
26 ก.พ. 2560 18:48 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ onet.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
26 ก.พ. 2560 18:48 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง บทความไม่มีชื่อ
8 ก.พ. 2560 20:29 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2560 20:21 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข หน้าแรก
8 ก.พ. 2560 01:25 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข ขอแนะนำบุคลากรในกลุ่ม
8 ก.พ. 2560 01:24 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ person111.jpg กับ ขอแนะนำบุคลากรในกลุ่ม
6 ก.พ. 2560 01:46 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข ขอแนะนำบุคลากรในกลุ่ม
6 ก.พ. 2560 01:45 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ person.jpg กับ ขอแนะนำบุคลากรในกลุ่ม
5 ก.พ. 2560 22:53 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ สอบ onet.jpg กับ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
5 ก.พ. 2560 22:53 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
5 ก.พ. 2560 22:51 รัตนา กำแพงแก้ว อัปเดต รับเสด็จ01.jpg
5 ก.พ. 2560 22:51 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 ก.พ. 2560 22:47 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ รองสมภูมิ.jpg กับ ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่
5 ก.พ. 2560 22:47 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่
5 ก.พ. 2560 22:45 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ teacher.jpg กับ วันครู ประจำปี 2560
5 ก.พ. 2560 22:45 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง วันครู ประจำปี 2560
5 ก.พ. 2560 22:42 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ child.jpg กับ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
5 ก.พ. 2560 22:42 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
5 ก.พ. 2560 22:38 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ ยุบรวม.jpg กับ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ก.พ. 2560 22:38 รัตนา กำแพงแก้ว สร้าง ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ก.พ. 2560 22:35 รัตนา กำแพงแก้ว แก้ไข ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ICU ตามนโยบายรัฐบาล
5 ก.พ. 2560 22:35 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ icu.jpg กับ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก
5 ก.พ. 2560 20:04 รัตนา กำแพงแก้ว แนบ สอบ onet.jpg กับ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก